Codi obert Innowatt

D’acord amb la nostra filosofia oferim el nostre codi de forma lliure i gratuïta, sota la llicència GPL (Free Software Foundation). La Llicència Pública General GNU (GNU GPL, de l’anglès GNU General Public License) és un tipus de llicència per a programari que permet la còpia, distribució (comercial o no) i modificació del codi, sempre que qualsevol modificació es continuï distribuint amb la mateixa llicència GPL. La llicència GPL no permet la distribució de programes executables sense el codi font corresponent o una oferta de com obtenir-lo gratuïtament. És la llicència lliure de programari més utilitzada.

Codi de lectura de comptadors

Mitjançant el software InnoWatt, i un cable òptic-serial RS232, l’usuari es pot descarregar les dades de consum elèctric emmagatzemat dins dels comptadors intel·ligents (smartmeters). Es pot obtenir el programa aquí:

https://github.com/innowatt/icra-tarifes-optic/

Codi de càlcul de la factura elèctrica

Una vegada tenim les dades de consum elèctric descarregades, podem calcular la factura elèctrica corresponent a aquell període: els mateixos investigadors han creat un segon programa, en forma de web, que permet calcular la factura, amb les mateixes dades extretes del comptador, amb una precisió del 100%, de manera que l’usuari podrà saber quan haurà de pagar fins i tot abans que li arribi la factura.

Calcular les factures de les modalitats d’alta tensió (com ara la 3.1A o 6.0) amb una precisió tant alta és complicat, perquè cal tenir en compte detalls com els canvis d’hora, els dies festius, les penalitzacions per excés de potència, impostos, i diverses fórmules que apareixen explicades al BOE. La feina ha consistit en automatitzar tots aquests càlculs en una eina molt senzilla d’utilitzar, que no només calcula la factura, sinó també la seva evolució al llarg del mes, de forma instantània.

Codi: https://github.com/innowatt/factura

Exemple d’ús: https://factura3.icradev.cat/

Codi d’optimització de la potència contractada

A més, han desenvolupat un tercer programa que analitza les dades de consum de tot un any i permet optimitzar la potència contractada, de manera que permet ajustar el contracte de forma que no es perdin diners per penalitzacions (en cas d’haver contractat una potència massa baixa) o bé per haver contractat una potència massa alta (la qual cosa fa augmentar el terme fix de la factura).

Si bé l’usuari que tingui coneixements de programació pot realitzar aquesta operació d’optimització de les seves dades amb les nostres eines, des d’innoWatt oferim aquest servei, amb un preu que és en funció de l’estalvi calculat.