Innowatt

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquet arcu dapibus egestas consectetur. Etiam eu libero mattis, fringilla ipsum ac, faucibus nunc. Maecenas venenatis consectetur vestibulum. Nulla pharetra cursus dui, ut ullamcorper lectus lacinia id. Pellentesque id diam venenatis, accumsan erat non, lacinia elit.

Origen

InnoWatt neix dins el marc del projecte Europeu R3water, dins el qual ICRA va desenvolupar tecnologia per reduir consums energètic en depuradores. El pas previ a proposar estratègies de reducció del consum energètic era fer una correcta monitorització de la potencia consumida. En un inici ens dedicavem a sol·licitar les dades de potencia quart-horàries a les companyies elèctriques, però no sempre arribaven les dades amb un temps suficientment raonable. És per aquest motiu que varem desenvolupar l’aplicació InnoWatt que permet descarregar aquestes dades, analitzar-les i fer una optimització de la potencia contractada.

El projecte R3water es va iniciar el gener del 2015 i va acabar el juny de 2017. El nostre camp d’aplicació és el tractament d’aigües, encara que el projecte energètic que oferim es pot aplicar a qualsevol instal·lació.

Concepte

Si una empresa vol estalviar en la seva factura elèctrica ha de conèixer el seu consum energètic. Existeixen diferents tarifes elèctriques que marquen un preu de l’energia diferent per cada hora d’un mateix dia. El producte InnoWatt permet calcular la factura elèctrica a temps real, amb una precisió del 100%. Gràcies a la replicació efectiva de les factures és possible fer la optimització de la potencia contractada amb exactitud.

Els trets diferencials d’InnoWatt respecte altres productes similars al mercat és l’exactitud amb la qual s’adreça el càlcul de la factura; que és possible fer un seguiment de la factura a temps real i que l’optimització de la potència contractada és exacta. A més, l’usuari sempre té el control sobre les seves pròpies dades de consum elèctric.

Descripció tècnica

ICRA ha desenvolupat un software capaç de llegir el consum elèctric emmagatzemat dins dels comptadors intel·ligents (smartmeters). El software “parla” el mateix idioma que els comptadors (protocol IEC 60870-5-102), i és capaç de comunicar-s’hi i llegir quanta energia s’ha consumit. Els comptados tenen acumulades sempre les dades de consum elèctric només dels 6 últims mesos en forma de “corba horària de càrrega”, és a dir, una dada de potència consumida cada hora (en kW), de manera que no cal afegir un sistema extern de medició de l’energia consumida, com fan altres productes existents al mercat, que repliquen el funcionament dels comptadors.

Aplicabilitat

L’aplicabilitat és àmplia: qualsevol instal·lació industrial interessada en tenir control sobre el consum energètic. Com més elevat sigui el consum energètic majors seran els beneficis aconseguits.

Hem validat el bon funcionament d’InnoWatt amb comptadors de diferents marques: Actaris, Circutor, Landys, etc.