Lectura de comptadors, càlcul de factura eléctrica i optimització de potencia contractada

Per aquells usuaris que estiguin interessats en conèixer millor el seu consum energètic i que no tinguin coneixements de programació ens poden contactar i ho farem per ells utilitzant les nostres eines informàtiques.