Hem desenvolupat i compartim codi que permet 1) fer la lectura de comptadors d’electricitat intel·ligents; 2) fer el càlcul de la factura elèctrica a temps real i amb una precisió del 100% i 3) fer la optimització per la selecció de la potència contractada.

Codi obert

El producte InnoWatt permet calcular la factura elèctrica a temps real, amb una precisió del 100%

El concepte és senzill, si una empresa vol estalviar en la seva factura elèctrica ha de conèixer el seu consum energètic. Gràcies a la replicació efectiva de les factures és possible fer la optimització de la potencia contractada amb exactitud.

Serveis

 Desenvolupament de programari a mida

Adaptem i ampliem el nostre codi per tal que sigui compatible amb el programari de la vostra empresa.

More information

Lectura de comptadors, càlcul de factura eléctrica i optimització de potencia contractada

Per aquells usuaris que estiguin interessats en conèixer millor el seu consum energètic i que no tinguin coneixements de programació ens poden contactar i ho farem per ells utilitzant les nostres eines informàtiques.

More information

Auditories energètiques en depuradores basades en models matemàtics

Us generem un model que descriu el funcionament de la vostra depuradora i permet avaluar diferents estratègies d’operació sense fer canvis en el procés.

More information

Blog

Hola, món!

Us donem la benvinguda al WordPress. Aquesta és la primera...

Partint del món de la recerca, generem valor social i econòmic mitjançant el desenvolupament de software lliure. Aspirem a què al voltant de la nostra iniciativa es generin més activitats que permetin generar llocs de treball i riquesa, tant emocional, com econòmica. D’acord amb la nostra filosofia oferim el nostre codi de forma lliure i gratuïta, sota la llicència GPL (Free Software Foundation).